ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
เหล็กเส้นกลม,เหล็กข้ออ้อย article

 

Size ความหนา
(mm.)
Nominal Mass
(kg./m.)
Nominal Mass
(kg./10m.)
Nominal Mass
(kg./12m.)
SR   6 6 0.222 2.22  
SR   9 9 0.499 4.99  
SR 12 12 0.888 8.88  10.656
SR 15 15 1.387 13.87  16.664
SR 19 19 2.226 22.26  26.712
SR 25 25 3.853 38.53  46.236

 

 

 

รหัสสินค้า : xxxxxx

ชื่อสินค้า : xxxxxxxxx

รายละเอียด : รายละเอียดสินค้าทั้งหมด

ราคา : xxx ฿

ค่าขนส่ง : xxx  ฿

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
เหล็กเส้นกลม SR-24 และเหล็กข้ออ้อย SD40 , SD50
บริษัท โดราสตีล จำกัด 41/9 หมู่ 1 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร