ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
เหล็กเส้นกลม SR-24 และเหล็กข้ออ้อย SD40 , SD50

   Dorasteelเหล็กเส้นกลม,เหล็กข้ออ้อยarticle

เหล็ก SR24 (Steel Round 24) ขนาดความยาว 10 เมตร (เหล็กพับ)  และ12 เมตร (เหล็กตรง) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปงานก่อสร้างเสริมคอนกรีต เช่น อาคารพาณิชย์, สำนักงาน, ที่พักอาศัย, บ้านเรือนทั่วไป, งานเฟอร์นิเจอร์, สะพาน, ทำรั้ว, ถนน, พื้น, วัสดุอุปกรณ์งานการเกษตร และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ  

ชื่อเรียก ความหนา
(mm.)
นน.ต่อเมตร
(kg./m.)

นน.ต่อเส้นพับ
(kg./10m.)

นน.ต่อเส้นตรง
(kg./12m.)
SR   6 6 0.222 2.22  
SR   9 9 0.499 4.99  
SR 12 12 0.888 8.88  10.656
SR 15 15 1.387 13.87  16.664
SR 19 19 2.226 22.26  26.712
SR 25 25 3.853 38.53  46.236

 

เหล็ก SD (Steel Deformed Bar) ก็คือเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตประเภทข้ออ้อย หรือเหล็กข้ออ้อย ตามที่เรียกกันทั่วไปส่วนเลขต่อท้าย คือ ชั้นคุณภาพซึ่ง มอก. 24-2548 ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับ (มาตรฐานบังคับคือใครจะผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานบังคับอยู่ ต้องผลิตให้ได้ตามมาตรฐานเท่านั้น เช่นสินค้าพวกเหล็กก่อสร้าง เนื่องจากเกี่ยวกับ ความ ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

SD – 40 หมายถึง กำลังจุดครากของเหล็ก 4,000 kg/cm2

 

SD – 50 หมายถึง กำลังจุดครากของเหล็ก 5,000 kg/cm2

 

SD40, SD50 ขนาดความยาว 10, 12 เมตร เหมาะสำหรับใช้งานก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการโครงสร้างแข็งแรง  เช่น อาคารสูง, คอนโดมิเนียม, สะพาน, ถนนคอนกรีต, เขื่อน, สนามบิน, อุปกรณ์การเกษตร  และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดขนาดและน้ำหนักดังนี้

 

Size ความหนา
(mm.)
นน./ม.
(kg./m.)
นน./เส้นพับ
(kg./10m.)
นน./เส้นตรง
(kg./12m.)
SD 10 10 0.616   6.17   7.404
SD  12 12 0.888   8.88 10.656
SD  16 16 1.578 15.78 18.936
SD  20 20 2.466 24.66  29.592
SD  25 25 3.853 38.53 46.236
SD  28 28 4.834 48.34 58.008
SD  32 32 6.313 63.13 75.756

 

 
 

 

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]บริษัท โดราสตีล จำกัด 41/9 หมู่ 1 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร