ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
เหล็กโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว

 

                   เหล็กเส้นต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว” ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ ดั๊กไทล์

· เนื้อเหล็กเหนียวเป็นพิเศษ มีคุณสมบัติยึดได้ มากกว่า นานกว่าเหล็กทั่วไป

ที่แกร่ง ทน เหนียวกว่าปกติ 20% (มอก24-2548)

 

·      รับประกันความสามารถในการยืดและกลับสู่สภาพเดิม 8% มากกว่าเหล็กเส้นเกรด SD40 ทั่วไปที่มาตราฐาน มอก. กำหนด

·      รับประกันความสามารถในการรับแรงดึง (น้ำหนักสิ่งปลูกสร้าง) ได้ 20% มากกว่าเหล็กเส้นเกรด SD40 ทั่วไป

เหล็กเส้นข้ออ้อย ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ ดั๊กไทล์ เกรด SD40 มีขนาด 10, 12, 16, 20, 25, 32 และ 40 มม ยาว 10 และ 12  เมตร         

เหล็กเส้นต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ดั๊กไทล์

 

ผ่านการวิจัยและทดสอบจากทีมวิจัยชั้นนำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ทำการวิจัย และทดสอบเปรียบเทียบเหล็กเส้นก่อสร้าง ข้ออ้อย เกรด SD40 ทั่วไปและ SD40 ชนิดต้านแรงสะเทือนแผ่นดินไหว ทาทาทิสคอน เอส ซุปเปอร์ ดั๊กไทล์ ได้ผลสรุปว่า เหล็กเส้นข้ออ้อย เกรด SD40 ชนิดต้านแรงสะเทือนแผ่นดินไหว มีคุณสมบัติเหล็กที่เหนียวกว่า โดยมีจุดคราก (จุดที่เหล็กเสียสภาพความแข็งแรง) และจุดเหล็กขาด ที่มากกว่า เหล็กเส้นข้ออ้อยเกรด SD40 ทั่วไปกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย และการควบคุมพิเศษ ตามมาตราฐานสากลเพื่อความสามารถในการดูดซับพลังงานผ่านการหลอมวัตถุดิบด้วยเตาหลอมไฟฟ้า เพื่อกำจัดสารเคมีที่ไม่ต้องการกระบวนการหล่อโลหะอย่างแม่นยำที่ควบคุมด้วยห้องปฎิบัติการควบคุมและทดสอบคุณภาพของเหล็กเส้นผ่านกรรมวิธีกำจัดและกรองระดับไนโตรเจนส่งผลให้เหล็กเส้นมีคุณสมบัติทนการบิดงอได้มากขึ้นการผสมสารเคมีสูตรเฉพาะตัวผ่านทางสารคาร์บอน กำมะถัน ฟอสฟอรัส และแมงกานีส โดยลดระดับธาตุคาร์บอนให้ต่ำเพื่อให้เกิดการประสานเชื่อมของโมเลกุลเหล็กมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านกระบวนการ TMT ควบคุมความดันของน้ำ ระดับความแรงของน้ำจากกระบอกฉีด ปริมาณละอองน้ำ เพื่อให้ได้เนื้อเหล็กที่เหนียวพิเศษเครื่องรีดหัวทังสเตนคาร์ไบด์ทำให้ผิวและบั้งเหล็กสูง และเรียบเนียน ช่วยให้ปูนซีเมนต์ยึดเกาะได้แน่นยิ่งขึ้นเหล็กโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว

 เหล็กเส้นต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว” ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ ดั๊กไทล์ ที่แกร่ง ทน เหนียวกว่าปกติ 20% (มอก.24-2548) เนื้อเหล็กเหนียวเป็นพิเศษ มีคุณสมบัติยึดได้ มากกว่า นานกว่าเหล็กทั่วไป รับประกันความสามารถในการยืดและกลับสู่สภาพเดิม 8% มากกว่าเหล็กเส้นเกรด SD40 ทั่วไปที่มาตราฐาน มอก. กำหนด รับประกันความสามารถในการรับแรงดึง (น้ำหนักสิ่งปลูกสร้าง) ได้ 20% มากกว่าเหล็กเส้นเกรด SD40 ทั่วไป เหล็กเส้นข้ออ้อย ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ ดั๊กไทล์ เกรด SD40 มีขนาด 10, 12, 16, 20, 25, 32 และ 40 มม ยาว 10 และ 12  เมตร

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]บริษัท โดราสตีล จำกัด 41/9 หมู่ 1 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร